Personvernerklæring

Personvernerklæring

Grunnlag

NÅ padel Arendal AS (Virksomheten) innhenter personinformasjon for å gi tilgang til varer og tjenester som kjøpes hos virksomheten. Dataene registreres i de to systemene Virksomheten bruker; SolverApp og Planyo. Solverapp brukes til å gi tilgang til de fysiske lokalene og skru på lyset til banene, samt til å ta betalt for varer og tjenester i hallen. Planyo brukes til å registrere og betale for booking av banetid og påmelding til arrangementer.

 

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er NÅ padel Arendal AS, org nr. 979775121 v/styrets leder Trond Johan Østereng. Behandlingsansvarlig kan gi tilgang også til andre hos Virksomheten som har tjenestelig behov for slik tilgang.

 

Hvor innhentes informasjon fra

Informasjon hentes kun fra den enkelte selv eller fra andre leverandører (eksempelvis Vipps) som den enkelte selv bruker og har tatt et aktivt valg om å la Virksomheten få innsyn i gjennom for eksempel å logge seg inn i Virksomhetens egne løsninger med sin Vipps-ID.

 

Hva lagres

Det er kun de dataene som den enkelte selv registrerer i forbindelse med booking eller kjøp, samt historikk knyttet til bookingen eller kjøpet som lagres. Den enkelte kan til enhver tid selv sjekke hva som er lagret. I Solverapp ser man de persondata Virksomheten lagrer ved å trykke på symbolet oppe i høyre hjørne i appen. Ved å trykke på symbolet nede i høyre hjørne vises loggen over den enkeltes bruk av appen som er lagret. Denne loggen lagres i 90 dager før den automatisk slettes.

Informasjonen som er lagret knyttet til bruken av Planyo kan den enkelte når som helst få tilgang til ved å legge inn e-post adressen den enkelte bruker ved booking på web-siden: https://www.planyo.com/login/delete-info.php

Denne informasjonen slettes automatisk etter 6 mnd.

 

Deling og utlevering av persondata

Virksomheten hverken deler eller gir ut personinformasjon til andre utover det som følger av lover og forskrifter til offentlige instanser som har lovmessig hjemmel for å be om slik informasjon.

 

Kameraovervåkning

Formål

Motvirke tyveri av varer og tjenester som selges tillitsbasert i mottaks- og salgsområdet i hallen, motvirke hærverk og bidra til oppklaring av saker hvor tyveri eller hærverk allikevel har funnet sted. Det ansees at å forebygge og mulig oppklare nevnte forhold gir NÅ padel Arendal AS en berettigelse til å etablere kameraovervåkning. Det er vurdert om det finnes andre tiltak som kan bidra til det samme, men ikke funnet fullgode alternativer siden hallen er ubemannet.

Avveining mot personvernhensyn

Området som overvåkes er begrenset til mottaks- og salgsområdet. Dette ansees å være et publikumsområde hvor publikum normalt ikke vil oppfatte det særlig krenkende. Den tekniske utstyrsløsningen som er valgt fjerner omkringliggende områder som fanges opp av kameraets linse slik at aktivitet i disse områdene ikke er med på innspillingen. Kameraovervåkningen skal ikke under noen omstendighet ta opptak av annet enn det definerte området nevnt over. 

 

Lagring av opptak

Opptak lagres 7 dager før de automatisk slettes. Opptak lagres kun fysisk på adressen hvor opptaket er gjort, i låst rom med begrenset tilgang og på passordbeskyttet lagringsenhet. Dersom det avdekkes en hendelse som etterforskes kan opptak som viser hendelsen lagres spesielt så lang tid som det kreves for å oppklare hendelsen. Deretter skal opptaket slettes.

 

Deling og utlevering av opptak

Deling og utlevering av opptak skal kun skje til Politiet knyttet til eventuell etterforskning eller til annen myndighet som krever dette og har lovhjemmel for slikt krav.

 

Rett til innsyn

Personer som er filmet har rett til innsyn. Ved slik krav om innsyn vil det først bli verifisert hvorvidt personen som fremmer kravet har vært filmet på aktuelt tidspunkt, dernest vil andre personer som eventuelt er med på samme opptak bli anonymisert før innsyn blir gitt. Krav om innsyn fremmes til behandlingsansvarlig via e-post: [email protected]åpadel.no